Nasa8x.Web.UI.2008.1.2.0 - Created: nasavietnam@gmail.com - Y!M: nasavietnam, nasa8x - Website: nasavietnam.com , XOMNET.ORG, xkoders.comCÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI - HANOI PHARMA - Tin tức - Thông tin cổ đông
DANH MỤC SẢN PHẨM
Khuyễn  mãi
TRANG CHỦ » TIN TỨC » THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Thông báo cung cấp thông tin

Thông báo cung cấp thông tin

Chốt danh sách cổ đông năm 2017

Chốt danh sách cổ đông năm 2017

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo họp đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo họp đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo chốt danh sách cổ đông

Thông báo chốt danh sách cổ đông

Thông báo chốt danh sách cổ đông

Thông báo chốt danh sách cổ đông

Thông báo chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Nội thông báo về việc chốt danh sách cổ đông và chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015 cụ thể như sau:

 

Thông báo chi trả cổ tức đợt 1/2015

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Nội thông báo về việc chốt danh sách cổ đông và chi trả cổ tức đợt 1 năm 2015

Quyết định 81/QĐ-VH

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Nội thông báo quyết định số: 81/QĐ-VH, ngày 06/05/2014 của Công ty TNHH một thành viên đầu tư Việt Hà.

 

Quyết định 66/QĐ-VH

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Nội thông báo quyết định số: 66/QĐ-VH, ngày 16/04/2014 của Công ty TNHH một thành viên đầu tư Việt Hà.

Quyết định 5834/QĐ-UBND

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Nội thông báo quyết định số 5834/QĐ-UBND, ngày 26/09/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

Quyết định 6603/QĐ-UBND

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Nội thông báo quyết định số 6603/QĐ-UBND, ngày 18/12/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

Chi trả cổ tức 06 tháng đầu năm 2014

Thông báo chốt danh sách cổ đông và chi trả cổ tức đợt 1 năm 2014

Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Công ty CPDP Hà Nội xin gửi biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đến toàn bộ cổ đông của Công ty.

Thông báo chi trả cổ tức

Thông báo chốt danh sách cổ đông và chi trả cổ tức đợt 1 năm 2013.

12
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI - HANOI PHARMA
Địa chỉ: 170 Đê La Thành - Ô Chợ Dừa - Đống Đa - Hà Nội
Tel: (04) 3.5134588 / 3.5130669 - Fax: (04) 3.8511280
Website: www.hanoipharma.com.vn, www.hanoipharma.com. Email: info@hanoipharma.com.vn
Thiết kế website bởi ACRO.VN
du lich thai lan | du lich campuchia | du lich singapore | rut ham cau | du lich phan thiet