Nasa8x.Web.UI.2008.1.2.0 - Created: nasavietnam@gmail.com - Y!M: nasavietnam, nasa8x - Website: nasavietnam.com , XOMNET.ORG, xkoders.comCÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI - HANOI PHARMA - Tin tức - Thông tin cổ đông
DANH MỤC SẢN PHẨM
Khuyễn  mãi
TRANG CHỦ » TIN TỨC » THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Thông báo mất sổ cổ đông

Thông báo mất sổ cổ đông

Nghị quyết, quyết định, thông báo của HĐQT

Nghị quyết, quyết định, thông báo của HĐQT về việc chi trả cổ tức 6 tháng đầu năm 2018 bằng tiền

Tổ chức tư vấn về Upcom và mở tài khoản giao dịch

Tổ chức tư vấn về Upcom và mở tài khoản giao dịch

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018

Chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018

Thông báo chi trả cổ tức 6 tháng đầu năm 2017

Thông báo chi trả cổ tức 6 tháng đầu năm 2017

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

Thông báo chốt danh sách cổ đông

Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thông báo cung cấp thông tin

Thông báo cung cấp thông tin

Chốt danh sách cổ đông năm 2017

Chốt danh sách cổ đông năm 2017

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo họp đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo họp đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo chốt danh sách cổ đông

Thông báo chốt danh sách cổ đông

Thông báo chốt danh sách cổ đông

Thông báo chốt danh sách cổ đông

Thông báo chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Nội thông báo về việc chốt danh sách cổ đông và chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015 cụ thể như sau:

 

123
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI - HANOI PHARMA
Địa chỉ: 170 Đê La Thành - Ô Chợ Dừa - Đống Đa - Hà Nội
Tel: (04) 3.5134588 / 3.5130669 - Fax: (04) 3.8511280
Website: www.hanoipharma.com.vn, www.hanoipharma.com. Email: info@hanoipharma.com.vn
Thiết kế website bởi ACRO.VN
du lich thai lan | du lich campuchia | du lich singapore | rut ham cau | du lich phan thiet