Nasa8x.Web.UI.2008.1.2.0 - Created: nasavietnam@gmail.com - Y!M: nasavietnam, nasa8x - Website: nasavietnam.com , XOMNET.ORG, xkoders.comCÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI - HANOI PHARMA - Tin tức - Thông tin cổ đông - Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
DANH MỤC SẢN PHẨM
Khuyễn  mãi
TRANG CHỦ » TIN TỨC » THÔNG TIN CỔ ĐÔNG » BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 - 4/27/2017 11:08:40 AM


Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017


Công ty cổ phần dược phẩm Hà Nội thông báo Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 xem tại đây

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 xem tại đây

Send email to your friends Gửicho bạn bèPrint this pageIn bản tinnày


CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI - HANOI PHARMA
Địa chỉ: 170 Đê La Thành - Ô Chợ Dừa - Đống Đa - Hà Nội
Tel: (04) 3.5134588 / 3.5130669 - Fax: (04) 3.8511280
Website: www.hanoipharma.com.vn, www.hanoipharma.com. Email: info@hanoipharma.com.vn
Thiết kế website bởi ACRO.VN
du lich thai lan | du lich campuchia | du lich singapore | rut ham cau | du lich phan thiet