Nasa8x.Web.UI.2008.1.2.0 - Created: nasavietnam@gmail.com - Y!M: nasavietnam, nasa8x - Website: nasavietnam.com , XOMNET.ORG, xkoders.comCÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI - HANOI PHARMA - Tin tức - Thông tin cổ đông - Thông báo chốt danh sách cổ đông
DANH MỤC SẢN PHẨM
Khuyễn  mãi
TRANG CHỦ » TIN TỨC » THÔNG TIN CỔ ĐÔNG » THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

Thông báo chốt danh sách cổ đông - 3/15/2018 3:20:58 PM


Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018


Công ty cổ phần dược phẩm Hà Nội thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018 cụ thể như sau:

Thông báo chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thời điểm chốt danh sách cổ đông: 16h ngày 05/04/2018

Mục đích chốt danh sách cổ đông: Để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

Dự kiến thời gian Đại hội từ khoảng trung tuần tháng 4/2018.

Chi tiết xem tại đây.

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Nội
Send email to your friends Gửicho bạn bèPrint this pageIn bản tinnày


CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI - HANOI PHARMA
Địa chỉ: 170 Đê La Thành - Ô Chợ Dừa - Đống Đa - Hà Nội
Tel: (04) 3.5134588 / 3.5130669 - Fax: (04) 3.8511280
Website: www.hanoipharma.com.vn, www.hanoipharma.com. Email: info@hanoipharma.com.vn
Thiết kế website bởi ACRO.VN
du lich thai lan | du lich campuchia | du lich singapore | rut ham cau | du lich phan thiet