Nasa8x.Web.UI.2008.1.2.0 - Created: nasavietnam@gmail.com - Y!M: nasavietnam, nasa8x - Website: nasavietnam.com , XOMNET.ORG, xkoders.comCÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI - HANOI PHARMA - Tin tức - Thông tin cổ đông - Chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018
DANH MỤC SẢN PHẨM
Khuyễn  mãi
TRANG CHỦ » TIN TỨC » THÔNG TIN CỔ ĐÔNG » CHƯƠNG TRÌNH VÀ TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018

Chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018 - 4/10/2018 11:10:45 AM


Chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018


Công ty cổ phần dược phẩm Hà Nội thông báo Chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018 như sau:

Thời gian họp: 8h00' ngày 18 tháng 04 năm 2018

Địa điểm họp: Hội trường Trung tâm y tế Quận Đống Đa - 107 Tôn Đức Thắng - Quận Đống Đa - Hà Nội

Chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018 

Danh mục tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem tại đây

Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem tại đây

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, 2018 xem tại đây

Báo cáo Ban kiểm soát năm 2017 xem tại đây

Báo cáo hoạt động sản xuất của Tổng giám đốc năm 2017, 2018 xem tại đây

Nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty cổ phần dược phẩm Hà Nội xem tại đây

Mục lục - Dự thảo quy chế quản trị nội bộ xem tại đây

Nội dung - Dự thảo quy chế quản trị nội bộ xem tại đây

Send email to your friends Gửicho bạn bèPrint this pageIn bản tinnày


CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI - HANOI PHARMA
Địa chỉ: 170 Đê La Thành - Ô Chợ Dừa - Đống Đa - Hà Nội
Tel: (04) 3.5134588 / 3.5130669 - Fax: (04) 3.8511280
Website: www.hanoipharma.com.vn, www.hanoipharma.com. Email: info@hanoipharma.com.vn
Thiết kế website bởi ACRO.VN
du lich thai lan | du lich campuchia | du lich singapore | rut ham cau | du lich phan thiet