Dự án xây dựng tòa nhà hỗn hợp tại 170 Đường La Thành - 11/10/2008 11:07:11 AM

- Tổng mức đầu tư : 29 tỷ đồng

- Diện tích 1.200 m2 ( xây dựng 800 m2 ) với chiều cao là 10 tầng


- Tổng mức đầu tư : 29 tỷ đồng


- Nguồn vốn đầu tư : Vốn tự có


- Diện tích 1.200 m2 ( xây dựng 800 m2 ) với chiều cao là 10 tầng

- Phương thức bán : đấu giá( ưu tiên bán cho các cổ đông công ty )


- Lợi nhuận dự kiến khoảng 10 tỷ đồng bán chung cư và lợi nhuận cho thuê văn phòng hàng năm thu được dự kiến : (4t x 500m2 x 25$ x 12t) = 600.000 USD
TG 16.500 ~ 9.900.000.000 đ

Hanoipharma., JSC