Chiến lược sản phẩm - 10/15/2008 8:51:54 AM

Thông tin về sản phẩm :

Công ty hiện đang sản xuất ,gia công , liên doanh và kinh doanh những sản phẩm sau

- Nhóm thuốc nhỏ măt và thuốc nhỏ mũi

- Nhóm giảm đau hạ nhiệt

- Nhóm thuốc bổ Vitamin

- Nhóm chữa bệnh (tuần hoàn não, tác dụng trên tim mạch, chữa lao... )

- Nhóm thuốc đông dược