Tổ chức tư vấn về Upcom và mở tài khoản giao dịch - 4/23/2018 4:33:24 PM

Tổ chức tư vấn về Upcom và mở tài khoản giao dịch


Công ty cổ phần dược phẩm Hà Nội thông báo về việc tổ chức tư vấn về Upcom và mở tài khoản giao dịch chứng khoán cụ thể như sau:

Thời gian tổ chức: 9h00 ngày 04/05/2018

Địa điểm: Phòng họp Công ty cổ phần dược phẩm Hà Nội.,170 Đường La Thành, Đống Đa, Hà Nội.

Mục đích: Nghe chuyên viên của Công ty cổ phần chứng khoán FPT tư vấn về Upcom. Đồng thời làm thủ tục mở Tái khoản giao dịch chứng khoán.

Điều kiện để mở Tài khoản giao dịch chứng khoán là:

1. Phải là chính chủ cổ đông của công ty

2. Chứng minh thư nhân dân, Thẻ căn cước bản gốc.

Công ty thông báo để Quý cổ đông được biết.