Nasa8x.Web.UI.2008.1.2.0 - Created: nasavietnam@gmail.com - Y!M: nasavietnam, nasa8x - Website: nasavietnam.com , XOMNET.ORG, xkoders.comCÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI - HANOI PHARMA
DANH MỤC SẢN PHẨM
Khuyễn  mãi
SẢN PHẨM MỚI
Natriclorid 0,9%
Natriclorid 0,9%
Colydexa
Colydexa
Isotic Moxisone
Isotic Moxisone
Bratorex
Bratorex
Isotic Moxicin
Isotic Moxicin
Bratorex - Dexa
Bratorex - Dexa

TIN TỨC MỚI
Đổi mới công nghệ nâng tầm chất lượng

Đổi mới công nghệ nâng tầm chất lượng

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo họp đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo họp đại hội cổ đông thường niên năm 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI - HANOI PHARMA
Địa chỉ: 170 Đê La Thành - Ô Chợ Dừa - Đống Đa - Hà Nội
Tel: (04) 3.5134588 / 3.5130669 - Fax: (04) 3.8511280
Website: www.hanoipharma.com.vn, www.hanoipharma.com. Email: info@hanoipharma.com.vn
Thiết kế website bởi ACRO.VN
du lich thai lan | du lich campuchia | du lich singapore | rut ham cau | du lich phan thiet