Nasa8x.Web.UI.2008.1.2.0 - Created: nasavietnam@gmail.com - Y!M: nasavietnam, nasa8x - Website: nasavietnam.com , XOMNET.ORG, xkoders.comCÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI - HANOI PHARMA
DANH MỤC SẢN PHẨM
Khuyễn  mãi
SẢN PHẨM MỚI
Natriclorid 0,9%
Natriclorid 0,9%
Colydexa
Colydexa
Isotic Moxisone
Isotic Moxisone
Bratorex
Bratorex
Isotic Moxicin
Isotic Moxicin
Bratorex - Dexa
Bratorex - Dexa

TIN TỨC MỚI
Thông báo mất sổ cổ đông

Thông báo mất sổ cổ đông

Nghị quyết, quyết định, thông báo của HĐQT

Nghị quyết, quyết định, thông báo của HĐQT về việc chi trả cổ tức 6 tháng đầu năm 2018 bằng tiền

Biên bản và quyết định miễn nhiệm trưởng phòng TCKT

Biên bản và quyết định miễn nhiệm trưởng phòng TCKT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI - HANOI PHARMA
Địa chỉ: 170 Đê La Thành - Ô Chợ Dừa - Đống Đa - Hà Nội
Tel: (04) 3.5134588 / 3.5130669 - Fax: (04) 3.8511280
Website: www.hanoipharma.com.vn, www.hanoipharma.com. Email: info@hanoipharma.com.vn
Thiết kế website bởi ACRO.VN
du lich thai lan | du lich campuchia | du lich singapore | rut ham cau | du lich phan thiet