Nasa8x.Web.UI.2008.1.2.0 - Created: nasavietnam@gmail.com - Y!M: nasavietnam, nasa8x - Website: nasavietnam.com , XOMNET.ORG, xkoders.comCÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI - HANOI PHARMA
DANH MỤC SẢN PHẨM
Khuyễn  mãi
SẢN PHẨM MỚI
Natriclorid 0,9%
Natriclorid 0,9%
Colydexa
Colydexa
Isotic Moxisone
Isotic Moxisone
Bratorex
Bratorex
Isotic Moxicin
Isotic Moxicin
Bratorex - Dexa
Bratorex - Dexa

TIN TỨC MỚI
Tổ chức tư vấn về Upcom và mở tài khoản giao dịch

Tổ chức tư vấn về Upcom và mở tài khoản giao dịch

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018

Chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI - HANOI PHARMA
Địa chỉ: 170 Đê La Thành - Ô Chợ Dừa - Đống Đa - Hà Nội
Tel: (04) 3.5134588 / 3.5130669 - Fax: (04) 3.8511280
Website: www.hanoipharma.com.vn, www.hanoipharma.com. Email: info@hanoipharma.com.vn
Thiết kế website bởi ACRO.VN
du lich thai lan | du lich campuchia | du lich singapore | rut ham cau | du lich phan thiet