logo_1
HOTLINE
(024) 3.5134588 / 3.5130669
Email
www.hanoipharma.com.vn www.hanoipharma.com
Thời gian: 09:00 - 17:00
Từ thứ 2 đến thứ 7
GMP-WHO, GLP, GSP, GPP, GDP
GMP-WHO, GLP, GSP, GPP, GDP
GMP-WHO, GLP, GSP, GPP, GDP
GIỚI THIỆU

Luôn sống và làm việc theo đúng phương châm ”Lương Y như Từ Mẫu” và đặt uy tin trong việc đảm bảo cảm kết sản
xuất có chất lượng, Uy tín với khách hàng, các đại lý, nhà phân phói và bản thân với đội ngũ nhân lực cấu thành nên HaNoiPharma

NHÀ MÁY SẢN XUẤT
nhamay
DỊCH VỤ

Các dịch vụ phục vụ đối tác

SẢN XUẤT THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG
dichvu01
XUẤT NHẬP KHẨU ỦY THÁC
dichvu02
KINH DOANH NGUYÊN LIỆU
dichvu03
TIN TỨC - SỰ KIỆN
VIDEO GIỚI THIỆU

Tài liệu Đại hội Cổ đông thường niên 2023
bg_tlcd
 1. Thông báo chốt Danh sách họp ĐHCĐ ngày 8/5/2023 - Link: 2023.04.17_-_28_-_tb_chot_ds_hop_dhcd_6.6.23_0001.pdf
 2. Quyết định triệu tập - Link: 002._qd_trieu_tap.pdf
 3. Chương trình họp - Link: l3._003._chuong_trinh_hop.pdf
 4. Quy chế Đại hội - Link: l3._005._quy_che_dh.pdf
 5. Báo cáo HĐQT - Link: l2_-_006._bc_hdqt_0001.pdf
 6. Báo cáo BKS - Link: 007._bc_bks.pdf
 7. Báo cáo TGĐ - Link: l2_-_008._bc_tgd_0001.pdf
 8. Tờ trình phê duyệt BCTC 2022 đã kiểm toán - Link: 009._tt_01_-_bctc_2022.pdf
 9. Tờ trình Phê duyệt thù lao HDQT, BKS - Link: 010._tt_02_-_thu_lao_hdqt_bks.pdf
 10. Tờ trình Phân phối lợi nhuận 2022, kế hoạch 2023 - Link:012._tt_03_-_ppln.pdf
 11. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán - Link: l2_-_013._tt_04_-_chon_dvi_kt_23_0001.pdf
 12. Dự thảo Biên bản - Link:l3._018._du_thao_bb.pdf
 13. Dự thảo Nghị quyết - Link: l3._019._du_thao_nq.pdf
 14. Thư mời họp - Link:020._thu_moi.pdf
 15. Giấy đăng ký - Link: 021._giay_dang_ky.pdf
 16. Giấy ủy quyền - Link:l2_-_022._giay_uq_0001.pdf
 17. Biên Bản họp ĐHCĐ - Link: 2023.06.06_-_bb_dhcd_tn_23_0001.pdf
 18. Nghị Quyết ĐHCĐ - Link: 2023.06.06_-_nq_dhcd_tn_23_0001.pdf
 19. TB chốt danh sách trả cổ tức năm 2022 - Link: 
   
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

HANOI PHARMA JSC

Luôn sống và làm việc theo đúng phương châm ”Lương Y như Từ Mẫu” và đặt uy tin trong việc đảm bảo cảm kết sản
xuất có chất lượng, Uy tín với khách hàng, các đại lý, nhà phân phói và bản thân với đội ngũ nhân lực cấu thành nên HaNoiPharma

logo_f
Địa chỉ
170 Đê La Thành - Ô Chợ Dừa - Đống Đa - Hà Nội
Phone - Fax
Tel: (024) 3.5134588 / 3.5130669
Fax: (024) 38511280
Email
www.hanoipharma.com.vn
www.hanoipharma.com
Website
www.hanoipharma.com.vn
www.hanoipharma.com
facebookgoogleplustwitter