logo_1
HOTLINE
(024) 3.5134588 / 3.5130669
Email
www.hanoipharma.com.vn www.hanoipharma.com
Thời gian: 09:00 - 17:00
Từ thứ 2 đến thứ 7

CBTT chốt danh sách trả 10% cổ tức năm 2022 và tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2023

Ngày đăng ký cuối cùng: 03/8/2023

1. Lý do và mục đích:

1.1 Chi trả cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền; và

1.2 Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

2. Nội dung cụ thể

2.1 Chi trả cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện : 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán : Ngày 14/8/2023.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội, số 170 La Thành, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội bắt đầu từ ngày 14/8/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân.

2.2 Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian tổ chức : Ngày 29/8/2023.

- Địa điểm thực hiện : Phòng họp ở Khách sạn Kim Liên, Hoa Sen 1, Phòng D, tầng 2, Hà Nội

- Nội dung họp/lấy ý kiến: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025.

cbtt_chia_co_tuc_va_du_hop_dhdcd_bat_thuong_2023.pdf

cong_bo_tra_co_tuc_2022.pdf 

cong_bo_hop_dhdcd_bat_thuong_2023.pdf

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

HANOI PHARMA JSC

Luôn sống và làm việc theo đúng phương châm ”Lương Y như Từ Mẫu” và đặt uy tin trong việc đảm bảo cảm kết sản
xuất có chất lượng, Uy tín với khách hàng, các đại lý, nhà phân phói và bản thân với đội ngũ nhân lực cấu thành nên HaNoiPharma

logo_f
Địa chỉ
170 Đê La Thành - Ô Chợ Dừa - Đống Đa - Hà Nội
Phone - Fax
Tel: (024) 3.5134588 / 3.5130669
Fax: (024) 38511280
Email
www.hanoipharma.com.vn
www.hanoipharma.com
Website
www.hanoipharma.com.vn
www.hanoipharma.com
facebookgoogleplustwitter