logo_1
HOTLINE
(024) 3.5134588 / 3.5130669
Email
www.hanoipharma.com.vn www.hanoipharma.com
Thời gian: 09:00 - 17:00
Từ thứ 2 đến thứ 7

CBTT Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2023

Kính gửi Quý Cổ đông Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2023.

Trân trọng!

 

Nội dungLink download
QĐ triệu tập002._qd_trieu_tap.pdf
Chương trình Đại hộil3._003._chuong_trinh_hop.pdf
Quy chế Đại hộil3._005._quy_che_dh.pdf

Báo cáo HDQT

l2_-_006._bc_hdqt_0001.pdf
Báo cáo BKS007._bc_bks.pdf
Báo cáo TGĐl2_-_008._bc_tgd_0001.pdf
Tờ trình 01 - Phê duyệt BCTC 2022 đã kiểm toán009._tt_01_-_bctc_2022.pdf
Tờ trình 02 - Thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 của HĐQT – BKS.010._tt_02_-_thu_lao_hdqt_bks.pdf
Tờ trình 03 - Phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023012._tt_03_-_ppln.pdf
Tờ trình 04 - Lựa chọn đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2023l2_-_013._tt_04_-_chon_dvi_kt_23_0001.pdf
Dự thảo Biên bảnl3._018._du_thao_bb.pdf
Dự thảo Nghị quyếtl3._019._du_thao_nq.pdf
Thư mời020._thu_moi.pdf
Giấy đăng ký dự họp021._giay_dang_ky.pdf
GIấy ủy quyềnl2_-_022._giay_uq_0001.pdf


 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

HANOI PHARMA JSC

Luôn sống và làm việc theo đúng phương châm ”Lương Y như Từ Mẫu” và đặt uy tin trong việc đảm bảo cảm kết sản
xuất có chất lượng, Uy tín với khách hàng, các đại lý, nhà phân phói và bản thân với đội ngũ nhân lực cấu thành nên HaNoiPharma

logo_f
Địa chỉ
170 Đê La Thành - Ô Chợ Dừa - Đống Đa - Hà Nội
Phone - Fax
Tel: (024) 3.5134588 / 3.5130669
Fax: (024) 38511280
Email
www.hanoipharma.com.vn
www.hanoipharma.com
Website
www.hanoipharma.com.vn
www.hanoipharma.com
facebookgoogleplustwitter