Nasa8x.Web.UI.2008.1.2.0 - Created: nasavietnam@gmail.com - Y!M: nasavietnam, nasa8x - Website: nasavietnam.com , XOMNET.ORG, xkoders.comCÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI - HANOI PHARMA - Tin tức - Thông tin cổ đông - Chốt danh sách cổ đông năm 2017
DANH MỤC SẢN PHẨM
Khuyễn  mãi
TRANG CHỦ » TIN TỨC » THÔNG TIN CỔ ĐÔNG » CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NĂM 2017

Chốt danh sách cổ đông năm 2017 - 12/5/2017 3:57:56 PM


Chốt danh sách cổ đông năm 2017


Công ty cổ phần dược phẩm Hà Nội thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức 6 tháng cuối năm 2017 cụ thể như sau:

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông: 16h00 ngày 10 tháng 12 năm 2017

2. Mục đích: chi trả cổ tức lần 2 năm 2017 ( 6 tháng cuối năm)

3. Tỷ lệ chi trả cổ tức lần 2 năm 2017: 5% trên vốn điều lệ 62,909 tỷ đồng.

4. Thu 5% thuế thu nhập cá nhân đối với cổ tức được chia theo qui định Nhà nước

5. Thời gian chi trả: 15/12/2017

 

Chi tiết xem tại thông báo số: 04/TB-HĐQT

 

Send email to your friends Gửicho bạn bèPrint this pageIn bản tinnày


CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI - HANOI PHARMA
Địa chỉ: 170 Đê La Thành - Ô Chợ Dừa - Đống Đa - Hà Nội
Tel: (04) 3.5134588 / 3.5130669 - Fax: (04) 3.8511280
Website: www.hanoipharma.com.vn, www.hanoipharma.com. Email: info@hanoipharma.com.vn
Thiết kế website bởi ACRO.VN
du lich thai lan | du lich campuchia | du lich singapore | rut ham cau | du lich phan thiet